Kontakt

Kontakt

Telefon
+48 791 123 103
Gruta 70
86-330 Mełno

DyREKTOR

MGR BEATA CHYŁA

KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MEŁNIE

mgr Beata Chyła – p.o. dyrektor przedszkola, nauczyciel wych. przedszkolnego

mgr Irena Zapalska – nauczyciel wych.przedszkolnego

mgr Mirosława Waszewska – nauczyciel wych.przedszkolnego

mgr Aleksandra Zych – nauczyciel wych. przedszkolnego

mgr Agnieszka Fedrau – nauczyciel wych. przedszkolnego

mgr Nadiia Kopczyńska – nauczyciel-j. angielski

mgr Joanna Witkowska -nauczyciel-religia

mgr Hanna Dziubkowska – logopeda

mgr Jolanta Kanios – pedagog – nauczanie specjalne

mgr Marta Kmiecik – pedagog – wczesne wspomaganie

mgr Piotr Welski-zajęcia artystyczno-rytmiczne – dodatkowe

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MEŁNIE

 

Joanna Biczkierów – pomoc nauczyciela

Beata Osmańska – pomoc nauczyciela

Agnieszka Goszkiewicz- intendent

Alicja Jarmużewska – kucharz

Renata Laskowska – pomoc kucharza

Ewa Makowska – woźna oddziałowa