Konkurs PSZOK

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej w obszarze selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych dla placówek oświatowych z terenu Gminy Gruta pn. „.♻♻🗑Szanuję Ziemię- śmieci oddaję na PSZOK.🗑♻♻„, którego organizatorem jest Gmina Gruta, wpłynęło 19 prac.

🌎Tematyka konkursu nawiązywała do problemów związanych z brakiem umiejętności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości u dzieci, jakie zagrożenia powoduje brak dbania o środowisko oraz brak racjonalnej gospodarki odpadami.🌎

Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową:

Kategoria wiekowa II- dzieci uczęszczające do przedszkola
🥇I miejsce- Alicja Skalińska PS Mełno
🥈II miejsce- Zuzanna Czmoch PS Mełno
🥉III miejsce- Jagoda Malinowska PS Mełno

Wyróżnienia:
🏵 Zofia Fedrau PS Mełno,
🏵Cezary Nowakowski- PS Mełno,

Konkurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych- obszary chronione Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”